VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT giai đoạn 2019 - 2030

Tài liệu đính kèm:

20/NQ-HĐNDTải file đính kèm