VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra hồ sơ, tài liệu bầu cử Ủy viên UBND và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trình tại Kỳ họp thứ Mười bốn (bất thường) HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tài liệu đính kèm:

08/BC-UBNDTải file đính kèm