VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Giám sát hoạt động tư pháp trong công tác tạm giữ, tạm giam Của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện

Tài liệu đính kèm:

03/KH-BPCTải file đính kèm