VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết Về quản lý địa bàn các khu dân cư

Tài liệu đính kèm:

14/NQ-HĐNDTải file đính kèm