VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị Quyết về phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018

Tài liệu đính kèm:

08/NQ-HĐNDTải file đính kèm