VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết Về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Tài liệu đính kèm:

09/NQ - HĐND Tải file đính kèm