VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019

Tài liệu đính kèm:

19/NQ-HĐNDTải file đính kèm