VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo kết quả và kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành Kỳ họp thứ Mười hai - HĐND huyện khóa XI

Tài liệu đính kèm:

12/BC-HĐNDTải file đính kèm