VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Thông báo kết luận của chủ tọa Kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện tại phiên thảo luận chất vấn

Tài liệu đính kèm:

20/TB-HĐND Tải file đính kèm