VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Thông báo kết luận giám sát công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trong năm 2018 và qúy I năm 2019 tại Công an huyện

Tài liệu đính kèm:

05/TB-BPCTải file đính kèm