VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Về việc bổ sung nội dung Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 5/7/2019 của UBND huyện trình quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Bến Đầm

Tài liệu đính kèm:

2095/UBND-TCKHTải file đính kèm