VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo tổng hợp giải trình, giải quyết các ý kiến cử tri trước Kỳ họp thứ Mười hai - HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 ( báo cáo theo ND CV 46-CV-HĐND)

Tài liệu đính kèm:

201-BC-UBNDTải file đính kèm