VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021

Tài liệu đính kèm:

06/BC-BPCTải file đính kèm