VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Về việc giải trình ý kiến cử tri tại các Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện.

Tài liệu đính kèm:

46/CV-HĐNDTải file đính kèm