VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tổng hợp kết quả tiếp xúc cử tri của 5 tổ Đại biểu