VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo chuyên đề về công tác quản lý địa bàn Khu dân cư (công tác lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường, công tác quản lý, xử lý gia súc thả rông trên địa bàn huyện)

Tài liệu đính kèm:

172/BC-UBNDTải file đính kèm