VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 ( từ 6-11-2018 đến 3-6-2019)

Tài liệu đính kèm:

171/BC-UBND Tải file đính kèm