VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri khu dân cư số 4, 5 tại Hội nghị tiếp xúc chuyên đề, đối thoại về lĩnh vực nhà – đất

Tài liệu đính kèm:

164/BC-UBNDTải file đính kèm