VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo trình bày tại các Hội nghị TXCT trước Kỳ họp thứ Mười hai - HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021