VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Về việc thống nhất trong việc dẫn chương trình, điếu hành các Hội nghị TXCT trước Kỳ họp Thứ Mười hai HĐND huyện kháo XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tài liệu đính kèm:

40/LT-HĐND-MTTQTải file đính kèm