VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Thông báo phân công công tác thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tài liệu đính kèm:

13/TB-HĐND Tải file đính kèm