VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Kế hoạch tổ chức họp Tổ thảo luận tại Kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tài liệu đính kèm:

13/KH-HĐNDTải file đính kèm