VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Về việc cung cấp danh sách những trường hợp đã ra Quyết định XPVPHC nhưng không thi hành nộp tiền phạt

Tài liệu đính kèm:

03/CV-BPCTải file đính kèm