VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc chuyển các ấp thành khu phố thuộc các phường Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phước Hòa, Tân Phước trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tài liệu đính kèm:

17/NQ-HĐNDTải file đính kèm