VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 và thống nhất biểu mẫu báo cáo tài chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tài liệu đính kèm:

15/NQ-HĐNDTải file đính kèm