VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí đối với diện tích sử dụng chung tại Dự án siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng Khu đô thị Phú Mỹ chuyển đổi sang nhà ở xã hội

Tài liệu đính kèm:

14/NQ-HĐNDTải file đính kèm