VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Về việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người dân không còn nằm trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh BRVT năm 2017

Tài liệu đính kèm:

10/NQ-HĐNDTải file đính kèm