VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2021

Tài liệu đính kèm:

09/NQ-HĐNDTải file đính kèm