VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2018 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tài liệu đính kèm:

07/NQ-HĐNDTải file đính kèm