VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị Quyết quy định thời gian và mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh BRVT

Tài liệu đính kèm:

08/2019/NQ-HĐNDTải file đính kèm