VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị Quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực GD-ĐT, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh BRVT

Tài liệu đính kèm:

07/2019/NQ-HĐNDTải file đính kèm