VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị Quyết thông qua bổ sung Danh mục dự án có thu hồi diện tích sử dụng đất để thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Tài liệu đính kèm:

06/NQ-HĐNDTải file đính kèm