VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị Quyết ban hành Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh BRVT

Tài liệu đính kèm:

05/2019/NQ-HĐNDTải file đính kèm