VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế về các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ Mười ( bất thường) của HĐND huyện khoá XI,

Tài liệu đính kèm:

03/BC-BPCTải file đính kèm