VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Bài phát biểu của Chủ tịch UBMTTQVN huyện tại Kỳ họp lần thứ Hai HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu đính kèm:

Bài phát biểuTải file đính kèm