VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
NQ thực hiện thí điểm chủ trương “Cha mẹ học sinh đóng góp một phần để chi trả hợp đồng thuê giáo viên trực tiếp giảng dạy, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non năm học 2018 - 2019 khi thiếu hụt số lượng người làm việc tối thiểu do số trẻ đến trường tăng

Tài liệu đính kèm:

10/NQ-HĐNDTải file đính kèm