VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016 – 2021 (ông Trần Văn Duy)

Tài liệu đính kèm:

14/NQ-HĐNDTải file đính kèm