VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Về việc đề nghị nhận xét, đánh giá đối với kết quả công tác của tập thể Thường trực HĐND huyện trong năm 2018

Tài liệu đính kèm:

117/CV-HĐNDTải file đính kèm