VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Thông báo kết luận của chủ tọa Kỳ họp tại phiên thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tài liệu đính kèm:

32/TB-HĐNDTải file đính kèm