VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra Hồ sơ, tài liệu bầu Ủy viên UBND huyện Côn Đảo tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tài liệu đính kèm:

13/BC-BPCTải file đính kèm