VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ Chín của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu đính kèm:

12/BC-BPCTải file đính kèm