VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra Các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ Chín của HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tài liệu đính kèm:

22/BC-KTXHTải file đính kèm