VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban pháp chế HĐND huyện

Tài liệu đính kèm:

06/KH-BPCTải file đính kèm