VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước ở địa phương trong việc bảo đảm thời gian trình dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án tại kỳ họp HĐND huyện và trả lời ý kiến, kiến nghị của cư tri,chất vấn, yêu cầu, kiến nghị giám sát của

Tài liệu đính kèm:

11/NQ-HĐNDTải file đính kèm