VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra việc điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách năm 2017

Tài liệu đính kèm:

16/BC-KTXHTải file đính kèm