VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2018

Tài liệu đính kèm:

07/NQ-HĐNDTải file đính kèm