VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc thông qua Chương trình công tác giám sát năm 2019 của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tài liệu đính kèm:

03/NQ-HĐNDTải file đính kèm