VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ( ông Phạm Văn Non)

Tài liệu đính kèm:

02/NQ-HĐNDTải file đính kèm