VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Côn Đảo ( ông ĐoànThái, Trần Đắc Lực)

Tài liệu đính kèm:

01/NQ-HĐNDTải file đính kèm