VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018

Tài liệu đính kèm:

16/NQ-HĐNDTải file đính kèm